FAQ

FAQ

Graag overlopen we met jullie deze FAQ’s
(deze lijst wordt doorheen het jaar uigebreid wanneer duidelijk wordt dat bepaalde vragen worden gesteld) :

Waarom deelnemen aan deze wedstrijd?

GAIA riep deze wedstrijd in het leven in de hoop dat dierenwelzijn nog uitvoeriger aan bod zou komen in de klas. Het gaat om een belangrijk en gevoelig thema dat helaas nog niet overal een vaste plaats heeft gekregen in de klasagenda. Nochtans zijn de problematieken omtrent dit thema actueler dan ooit. Het is belangrijk dat de jeugd nu al leert om een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. En natuurlijk kan er een fantastische prijs worden gewonnen!

Wat is de hoofdprijs van deze wedstrijd?

De winnende klas maakt kans op een fantastische daguitstap naar De Zonnegloed (animal sanctuary). Wil je hier meer over lezen? Klik dan hier.

Hoe ontvang ik een infopakket?

Je ontvangt. een #dierenchallenge infopakket door ons onderstaande documenten en gegevens te bezorgen.

  • De info-fiche (dit bestand vindt u onderaan deze pagina)

  • Het document ‘privacy & gebruiksrechten’ dat door de ouders/verzorgers van alle leerlingen werd ondertekend. Dit mag ook iets later komen, maar weet dat een deelname pas volledig is wanneer we ook deze documenten ontvangen hebben.

Indien wij dit alles hebben ontvangen, schieten we in actie en kunnen jullie van ons een info-pakket verwachten (inclusief enkele posters en flyers).
Vanaf dan zijn jullie helemaal klaar om van start te gaan in de wedstrijd!

Hoe kan ik deelnemen aan deze wedstrijd?

  • Creëer een reeks lessen omtrent dierenwelzijn (of gebruik de activiteiten die wij aanbieden)

  • Bundel jullie kennis tot een creatief project. Toon ons en anderen wat jullie hebben bijgeleerd.

  • Daarnaast moet jullie deelname vergezeld worden van enkele documenten. Een duidelijke lijst vinden jullie hier.

  • Zend jullie project en de extra documentatie in via:

  1. Post: GAIA educatie, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel (met een korte begeleidende brief)

  2. Mail: educatie [at] gaia [dot] be (met als onderwerp: #dierenchallenge en de naam van jullie klas en school)

Waar vind ik voorstellen van activiteiten om dierenwelzijn aan te brengen in de klas?

Die vind je via de pagina van de #dierenchallenge. Klik op de juiste graad en bekijk dan de afbeeldingen reeks, of download het bestand ‘overzicht wedstrijd’.

Mogen klassen onderling samenwerken?

Nee. De prijs is voorzien voor afzonderlijke klassen.

Waarom het document omtrent privacy en gebruiksrechten?

De winnende klas gaat op daguitstap naar De Zonnegloed. Op die dag kunnen er foto’s en/of filmpjes worden gemaakt. Om er zeker van te zijn dat ouders akkoord gaan met het delen van foto’s van zijn/haar kinderen, vragen we hiervoor op voorhand reeds toestemming. Ook voor het delen van het creatieve werk van de uiteindelijke winnaars via onze kanalen (sociale media, het GAIA-magazine, etc.) wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd. Indien ouders niet akkoord gaan, belet dit natuurlijk jullie deelname of uiteindelijke kans om te winnen helemaal niet. Wél is het noodzakelijk dat we een ingevuld en getekend document voor elk van de leerlingen in de klas ontvangen.

Tot wanneer kan onze klas nog deelnemen?

Klassen kunnen deelnemen tot 30 april, middernacht. Alle werkjes die ons daarna bereiken, zullen helaas niet meer meetellen.

Waar kan ik terecht met verdere vragen?

Je kan ons telefonisch bereiken op 02 245 29 50 of 0474 57 10 88. Daarnaast kan je ons ook per mail contacteren via educatie [at] gaia [dot] be.