Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Op de inhoud van deze website berust copyright © GAIA.

Tenzij anders vermeld, is reproductie van de inhoud toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden, mits de bron wordt vermeld. Als een dergelijke autorisatie nodig is, is het nodig om de voorafgaande schriftelijke toestemming van GAIA te verkrijgen.

Inhoud

De inhoud wordt geleverd zoals deze is en wordt geleverd met geen enkele expliciete of impliciete garantie.

Hoewel GAIA de op deze website aangeboden inhoud zorgvuldig heeft opgesteld en gecontroleerd, kan de volledigheid en juistheid van de daarin opgenomen informatie niet worden gegarandeerd. De informatie op de website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GAIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze website of gelinkt naar andere externe websites. GAIA en haar personeel zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot (in)directe, incidentele, speciale, exemplarische, gevolgschade of andere schade veroorzaakt door het vertrouwen in de informatie die op de site wordt weergegeven.

Cookies