Gastlessen in de klas

ONDERWERPEN van de animaties (middelbaar)

In een taal op maat van kinderen en jongeren laten onze voorlichters de leerlingen op een interactieve, boeiende en pedagogisch verantwoorde manier nadenken over de mens-dierrelaties (o.a. door educatief spel, groepswerk, quiz) en ze voorzien hun van wetenschappelijke informatie (biologie, ethologie, wetgeving).

Op deze manier wil GAIA het belang van positieve actie onderstrepen en het inlevingsvermogen van kinderen en jongeren stimuleren. Het doel is om te komen tot een respectvolle en verantwoordelijke omgang met dieren, met ruimte voor verwondering en begrip.

Wij bieden verscheidene onderwerpen aan, zodat u kan kiezen welk thema het best aansluit bij uw lessenpakket.

1. Gezelschapsdieren in goed gezelschap

We gaan dieper in op het gedrag van en de zorgen voor huisdieren, alsook de problematiek rond achtergelaten dieren en exotische dieren. Welke verantwoordelijkheden en plichten komen er kijken bij het houden van huisdieren?
1e-3e leerjaar
2 x 50 min

2. Mensen & dieren

We bekijken de intellectuele en emotionele leefwereld van dieren alvorens we reflecteren over onze relatie met verschillende dieren in verschillende domeinen (vermaak, voedsel, natuurbeheer, gezelschap).
3e-6e leerjaar + secundair
2 x 50 min

3. De mensheid voeden met respect

Hier kijken we naar dieren in de voedselketen: hoe worden ze gehuisvest, wat zijn de labels? Dit doen we aan de hand van de leghennen: wat betekent de code op een ei? Ethische en ecologische kwesties met betrekking tot het gebruik van dieren voor voedsel komen eveneens aan bod. Wat is onze invloed als consument en als burger? Over welke informatie beschikken we?
5e-6e leerjaar + secundair
2 x 50 min

Een gastles reserveren

Om een gastles te reserveren of meer informatie in te winnen, kan u ons bereiken via ons contactformulier.

Meer weten:

Media

ONDERWERPEN van de animaties (basisschool)
pdf - 662.17 KB
ONDERWERPEN van de animaties (middelbaar)
pdf - 2.35 MB