Gastlessen in de klas

Gastlessen in de klas

Het GAIA-educatieteam geeft gastlessen in zowel het lager als het secundair onderwijs. We bieden die lessen aan op maat van de kinderen en de jongeren, op een interactieve manier. We willen hen zélf aan het denken zetten over de verschillende thema’s die we aanreiken.

Iedere GAIA-les maken we eerst kennis met emoties en intelligentie bij dieren. Met de hele klas gaan we op onderzoek uit: welke emoties ervaren wij mensen, en welke emoties kunnen dieren ervaren? Ook de intelligentie van dieren brengen we samen in kaart: tot wat zijn dieren in staat? Misschien zijn we als mens toch niet zo superieur en kunnen we nog wel iets leren van de dieren?

Op deze manier wil GAIA het belang van positieve actie onderstrepen en het inlevingsvermogen van kinderen en jongeren stimuleren. Het doel is om te komen tot een respectvolle en verantwoordelijke omgang met dieren, met ruimte voor verwondering en begrip.

Wij bieden verscheidene onderwerpen aan, zodat u kan kiezen welk thema het best aansluit bij uw lessenpakket.

1. Gezelschapsdieren in goed gezelschap

We ontdekken samen dat dieren intelligent zijn en dat ze net zoals ons, emoties hebben.

We gaan op onderzoek, wat heeft een dier nodig heeft om gelukkig te zijn. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden en plichten als ik huisdieren wil houden?

Ook de asielen komen aan bod. Hoe komt een dier daar terecht en wat met dieren die geen baasje vinden?

1e-2e leerjaar
70 min

2. Mensen & dieren

We ontdekken samen dat dieren intelligent zijn en dat ze net zoals ons, emoties hebben.

We leren hoe we dieren in ons dagelijks leven gebruiken en of dit wel zo vanzelfsprekend is.

Ook de dierenasielen, broodfok en gebruik van wilde dieren komen aan bod.

3e-6e leerjaar + secundair
2 x 50 min

3. De mensheid voeden met respect

We ontdekken samen dat dieren intelligent zijn en dat ze net zoals ons, emoties hebben.

Wat voor leven leiden de dieren die we gebruiken voor consumptie? Dat er elke avond een stuk vlees op ons bord geserveerd wordt, is dat wel zo vanzelfsprekend als we denken? Wat is onze invloed als consument en als burger? Over welke informatie beschikken we?

5e-6e leerjaar + secundair
2 x 50 min

4. Hebben dieren rechten

Wie waren de eerste dierenrechtenactivisten? Hoe pakten zij de dingen aan?

We verdiepen ons in de geschiedenis van dierenrechten. Ook nemen we onze huidige wetgeving rond dierenwelzijn onder de loep. We leren wat dierenrechtenorganisaties zijn en waarom ze zo belangrijk zijn.

secundair
2 x 50 min

Een gastles reserveren

Om een gastles te reserveren of meer informatie in te winnen, kan u ons bereiken via ons contactformulier.

Meer weten: