Beroep: werken met dieren

Beroep: werken met dieren

Net zoals wij kunnen andere dieren gelukkig zijn, maar ze kunnen ook pijn voelen en verdrietig zijn. Net zoals wij worden ze graag met respect behandeld en weten ze maar al te goed wat hun overkomt. Hieronder een lijst van beroepen waarin dieren centraal staan. Je kan dieren verzorgen, beschermen of observeren om ze beter te leren kennen.

Etholoog

Een etholo(o)g(e) of gedragsbioloog is een wetenschapper die het gedrag van dieren onderzoekt. Dit onderzoek gebeurt meestal in het wild, in de natuurlijke omgeving van het dier. Zulke onderzoekers bestuderen bijvoorbeeld de hiërarchie bij kippen, de koppelvorming bij meeuwen en het natuurlijke gedrag van sociale dieren zoals chimpansees. Onderzoek dat zich specifiek richt op de intelligentie van dieren krijgt de naam cognitieve ethologie.

Zoöloog

Zoölogie of dierkunde is een discipline in de biologie die dieren bestudeert. Een zoölo(o)g(e) observeert dieren in hun natuurlijke milieu en bestudeert de relatie met hun omgeving, hun voeding, hun metabolisme, hun voortplanting en zet zich soms in voor het behoud en de bescherming van één of meerdere diersoorten.

Zoölogen specialiseren zich meestal in een bepaalde diergroep, zoals apen (primatologie), vogels (ornithologie), amfibiën en reptielen (herpetologie) of insecten (entomologie).

Dierenarts

Dierenartsen zijn dokters voor dieren. Zij verzorgen zieke dieren, opereren gewonde dieren en proberen ziektes te voorkomen. Dierenartsen kunnen zich specialiseren in verschillende diersoorten, zoals kleine huisdieren (konijnen en ratten), grote huisdieren (koeien en paarden) of wilde dieren.

Dierenartsassistent

Een dierenartsassistent(e) is de rechterhand van de dierenarts. De dierenarstassistent helpt bij operaties, bij de zorg na een operatie en houdt zich bezig met het dagelijkse reilen en zeilen in de dierenarstenpraktijk, zoals het ontvangen van patiënten en het bestellen van medicatie.

Gedragspsycholoog

Een gedragspsycholo(o)g(e) bestudeert het gedrag van gezelschapsdieren, zoals honden, katten of paarden. Mensen roepen de hulp in van een gedragspsycholoog als het dier waar ze voor zorgen een probleem ervaart dat ze zelf niet kunnen oplossen. Gedragspsychologen proberen dan dit probleem op te lossen en de relatie tussen dier en mens vlotter te doen verlopen. Deze mensen werken dus niet alleen met dieren, maar eigenlijk vooral met mensen!

Dierenverzorger in een opvangcentrum

Een dierenverzorg(st)er zorgt voor wilde dieren, achtergelaten dieren of huisdieren. Ze houden de leefomgeving van de dieren proper, voederen en staan in voor hun dagelijkse verzorging.

Ten slotte

In andere, zeer uiteenlopende beroepen kunnen mensen zich ook inzetten voor de dieren. Bij GAIA bijvoorbeeld werken mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond: vertaler-tolk, webdesigner, bioloog, advocaat, journalist, informaticus, leerkracht, filosoof,...
Allen verenigd voor een wereld zonder dierenleed!