Wedstrijdreglement van de #Dierenchallenge

Wedstrijdreglement van de #Dierenchallenge

Organisator

GAIA vzw, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel.

Duur van de wedstrijd

September 2020 - 30 april

Uitgangspunt van de wedstrijd

Deze challenge is een wedstrijd voor de lagere scholen die kinderen aanmoedigt om medeleven en empathie te tonen ten opzichte van dieren. Uiteindelijk zal de klas alles wat ze leerden over dierenwelzijn moeten bundelen tot een creatief project, zoals een stripboek, een gigantische poster, een lied of misschien zelfs een film, waarin ze bewijzen wat ze allemaal bijleerden. De klas kiest dan zelf zijn zijn beste project om in te zenden voor onze wedstrijd.

Zo leren kinderen nadenken over wat het betekent om medelevend te zijn, de behoeften van verschillende soorten dieren te begrijpen en samen te werken om empathische vaardigheden te ontwikkelen voor hun schoolleven en daarna.

Prijs

Één klas wordt worden beloond met een prachtige prijs: een busrit naar en bezoek aan De Zonnegloed, animal sanctuary vzw.

Deelname

De wedstrijd ‘#Dierenchallenge' is gratis. Elke klas uit een Nederlandstalige lagere school in België mag deelnemen. De organisator mag personen het recht op deelname ontzeggen. Er wordt één enkele deelname per klas aanvaard. Werk dus samen met de gehele groep! Verschillende klassen uit dezelfde school mogen apart deelnemen. Enkel de winnende klas heeft recht op een prijs.

Een deelname wordt bij GAIA vzw geregistreerd bij wanneer de info-fiche ingevuld naar ons wordt verstuurd (dit document vindt u onder het segment 'deelname'). Hierop wordt een infopakket (inclusief posters/flyers) verstuurd naar de klas/school.

De eigenlijke inzendingen kunnen, samen met een begeleidend tekstje, via e-mail verstuurd worden naar educatie [at] gaia [dot] be of per post worden verzonden naar Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel. Vergeet niet het document ‘Toestemminsformulier privacy & gebruiksrechten’ door de ouders/verzorgers van alle leerlingen wordt ondertekend en GAIA educatie per mail/post bereikt, want pas dan is de deelname van uw klas volledig.
Let op: net als veel dierenrechtenorganisaties staat GAIA niet achter het houden van dieren in de klas (konijn, hamster, gerbil, schildpad, vis, etc.). Daarom accepteren we geen creatieve projecten met betrekking tot dieren die in dergelijke omstandigheden leven.

Gegevens die onvolledig of niet in overeenstemming met het reglement zijn of die na de uiterste deelnamedatum worden ontvangen, komen niet in aanmerking. De organisator behoudt zich het recht voor personen die niet voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden uit te sluiten.

Bepaling van de winnaar

De winnaar zal collegiaal gekozen worden door het volledige team van GAIA. De winnaar wordt telefonisch op de hoogte gebracht in de week na de deadline van de wedstrijd. De datum voor het bezoek aan De Zonnegloed wordt in samenspraak met de winnende klas vastgelegd.

Aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen in verband met het verloop van de wedstrijd, ongeacht of het om een menselijke fout, een computerfout of een fout van andere aard gaat. In geval van overmacht behoudt GAIA zich het recht voor om dit reglement aan te passen of de wedstrijd uit te stellen of te annuleren. GAIA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze wijzigingen.

Privacy en gebruiksrechten

De GDPR-wet van 25 mei 2018 inzake de bescherming van de privacy zal strikt nageleefd worden. De leerkracht van de deelnemende klas verbindt zich ertoe om onderstaand document te laten invullen en handtekenen door ouders/verzorgers van de leerlingen, om deze daarna te bundelen en te verzenden per post (Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel) of per mail (educatie [at] gaia [dot] be).

Geschillen

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers dit reglement. Het niet naleven van dit reglement leidt tot de annulering van de deelname. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van dit reglement zal onderzocht worden door de organisator, die soeverein is in zijn beslissingen, in de geest die heerste bij de uitwerking van de wedstrijd.

Vragen omtrent niet-voorziene gevallen worden behandeld door de organisator van de wedstrijd. Elke beslissing van de organisator is soeverein. Elk geschil dat voortvloeit uit deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de rechtbank in het rechtsgebied van het hoofdkantoor van de organisator.